foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
89 624 20 16
kontakt@tbsszczytno.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. "JURAND" w Szczytnie

       Informujemy, że od dnia 01.05.2022r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr.BI.RZT.70.40.2021 z dnia 31.03.2021r. W związku z powyższym niezwłocznie otrzymają Państwo aneksy ze zmienioną stawką zaliczki płaconej na wodę i odbiór ścieków.