foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
89 624 20 16
kontakt@tbsszczytno.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. "JURAND" w Szczytnie

Zarząd:


Prezes – Agnieszka Cąkała
Prokurent – Elżbieta Żebrowska
Prokurent – Daniel Niechwiadowicz

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca – Krystyna Michniewicz-Będkowska
Członek – Daniel Lubowiecki
Członek – Monika PietrzakUdziały Spółki - Miasto Szczytno 100%