foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
89 624 20 16
kontakt@tbsszczytno.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. "JURAND" w Szczytnie

     Oferujemy kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w pełnym zakresie:

   - Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków.
   - Szybka reakcja na występujące zdarzenia (usuwanie usterek, remonty, pozyskiwanie dofinansowań i kredytów)
   - Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną.
   - Usługi księgowe oraz sporządzanie rozliczeń finansowych.
   - Realizacja długofalowych planów, pomoc w zakresie tworzenia nowych Wspólnot.
   - Pomoc prawna.